Search
  • Vo Thai Son

Sẻ chia 'giai điệu' yêu thương mùa đại dịch:

Bà con cô bác anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác đang thực hiện Chỉ thị 16 xin hãy bớt căng thẳng, bớt lo âu, mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi! Thư giãn, hướng tâm hồn về tương lai khỏe mạnh hơn khi qua được cơn đại dịch COVID-19 này! :