vo_thai_son_son_farmer_07_2017.png

Thông tin liên hệ Võ Thái Sơn:

Điện thoại di động: 0908.…. hoặc thư điện tử: engineerlegend@yahoo.com

Địa chỉ: .…., quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

vo_thai_son_son_farmer_2017.png